Sarokar | Cp Gajurel

Sarokar | Cp Gajurel

September 16, 2014 - 4:55 pm
Power News-16 September 2014

Power News-16 September 2014

September 16, 2014 - 4:33 pm
Khabar Bhitrako Khabar-16 September 2014

Khabar Bhitrako Khabar-16 September 2014

September 16, 2014 - 4:23 pm
Kantipur Evening News-16 September 2014

Kantipur Evening News-16 September 2014

September 16, 2014 - 3:53 pm
News24: Daily News-16 September 2014

News24: Daily News-16 September 2014

September 16, 2014 - 3:50 pm
Dance Nepal Dance-16 September 2014

Dance Nepal Dance-16 September 2014

September 16, 2014 - 3:46 pm
Pregnant Woman Died | 16 September 2014

Pregnant Woman Died | 16 September 2014

September 16, 2014 - 12:48 pm